Pearlgate

Miasto zostało założone 1207 roku II Ery, przez cesarza Oerla, po tym jak zjednoczył on całe Cesarstwo. Charakterystyczną cechą miasta jest podział na trzy części, każda kolejna oddzielona murami i otaczająca wcześniejszą: Zamek Królewski, Dzielnica Kupiecka i Dzielnica Biedoty. Obecnym władcą jest Cesarz …

Pearlgate

Zmierzch Cesarstwa Jaggred Jaggred