Zakon Thrara

Zakon Thrara istnieje od zaledwie pięciuset paru lat, jest stosunkowo młodym zborem. Jego akolici przysięgają bronić świata przed złem i zbierać wszelką wiedzę historyczną, by potomni nie zapomnieli swojego dziedzictwa.

Zakon jest dość skomplikowany hierarchicznie. Na jego czele stoi Wielebny, który wyrzeka się swojego imienia po przejęciu tej pozycji. Jego doradcami są Wielki Kapłan i Wielki Inkwizytor, każdy z nich zarządzający inną częścią Kościoła Thrara.Kapłani odprawiają msze, udzielają wysokich błogosławieństw, leczą poważne choroby, znają się na boskiej magii. Natomiast Inkwizycja jest zbrojnym ramieniem Wielebnego, często uważa się ich za najlepiej wyszkoloną i najbardziej zdyscyplinowaną armię znanego świata. Taki właśnie podział obowiązków i wiele aspektów filozofii Zakonu wzięło się od prastarego Zakonu Złotej Dziewicy, którego parę ksiąg zachowało się do naszych czasów i jest przechowywanych w Tajnych Archiwach.

Każdy akolita po pięciu latach spędzonych w Klasztorze musi wybrać ścieżkę, którą będzie podążał resztę swojego życia. Czasami jednak zostaje mu objawiona wola Thrara, która dla każdego wygląda inaczej. Wtedy akolita wie, że przeznaczona jest mu droga Paladyna – Rycerza, którego seniorem jest sam Thrar. Rycerza poświęconego nie tylko walce, ale też pomocy innym. Rycerza, który zanim zgłębi tajniki świata, musi zagłębić się w samym sobie.

Bardzo rzadko zdarza się żeby Paladyn objął wysokie stanowisko w Zakonie. Zazwyczaj poświęcają swoje życie służbie, jedynie czasami służąc radą innym. I jedna ważna rzecz –Paladyni nie podlegają nikomu poza Thrarem i królem. Zazwyczaj są wędrownymi wojownikami, o których nikt nie wie, dopóki w okolicy nie pojawi się zło.

Zakon Thrara

Zmierzch Cesarstwa Jaggred Jaggred