Zmierzch Cesarstwa

Dawne czasy...

...czyli zapiski odnalezione

Drużyna przybyła do Twierdzy Rundriga, gdzie bronili jej przed hordami nieumarłych. Kiedy strażnica zaczęła upadać, bohaterowie udali się do opuszczonego laboratorium maga, gdzie podziemnymi tunelami dotarli na drugą stronę pasma górskiego.
Po stracie trzech towarzyszy udali się raźnym krokiem w kierunku Goldenfield.

Comments

Jaggred Jaggred

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.