Dim

Nieumarły wojownik szukający zemsty na dawnych towarzyszach.

Description:

Do uzupełnienia

Bio:

Zgodnie z przepowiednią Emerida wrócił po śmierci i podczas pożaru w dzielnicy biedoty w Pearlgate próbował zgładzić swoich poprzednich towarzyszy.
Ostatecznie jego ożywione magią ciało rozpadło się pod ciosami drużyny.

Dim

Zmierzch Cesarstwa Jaggred Heart