Tag: Historia

Results

  • Dawne czasy...

    Drużyna przybyła do [[Twierdza Rundriga | Twierdzy Rundriga]], gdzie bronili jej przed hordami nieumarłych. Kiedy strażnica zaczęła upadać, bohaterowie udali się do opuszczonego laboratorium maga, gdzie podziemnymi tunelami dotarli na drugą stronę pasma g …

  • Smoki

    [[File:398956 | class=media-item-align-none | 499px | FantasyDragon36988.jpg]] Smoki to relikty przeszłości, ale dowodów na ich istnienie jest mnóstwo. Od skamieniałych kości i jaj, przez ciągłe wykorzystywanie ich organów i krwi w alchemii, aż po …